TênDoJi Hoàng quốc Khanh
Ngày sinh30/10/1990
Số ID123456789
Nơi cư trúHàng châu
Tổng tài sản0 VND
Vị trí làm việc
Vị trí làm việc
Công ty
Thời gian làm việc
Vị trí làm việc: Nhân viên
Công ty: Công ty Thiết Kế ABC
Thời gian làm việc: 09/2018 -
Quá trình học tập
Nội dung
Thời gian
Nội dung: Quảng Châu
Thời gian: 2008 - 2012
Nội dung: Đại học Thanh Hoa
Thời gian: 07/2012 - 12/2018
Bài viết liên quan

Content 05

Vị tríCEO
Công tyCMC
Vị tríCEO
Công tyACB
Vị tríCEO
Công tyACB
Let us be your information advisor
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bạn! Chúng tôi sẽ xử lý và phải hồi trong thời gian sớm nhất!