TênNguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh22/05/2011
Số ID34342342342
Nơi cư trúSài Gòn
Tổng tài sản0 VND
Vị trí làm việc
Vị trí làm việc
Công ty
Thời gian làm việc
Vị trí làm việc: CEO
Công ty: VietJet Air
Thời gian làm việc: 2005 - 2020
Quá trình học tập
Nội dung
Thời gian
Nội dung: ----------
Thời gian: -
Bài viết liên quan

We offer the most accurate and comprehensive credit analysis reports in various industries. We provide business intelligence products that required to manage risk in order to make the most informed business decisions. VietnamCredit has the largest and most precise data set in the industry. Superior data combined with seasoned experts enable us to produce an exceptional product and to be the leader in the field. 123 456

Vị tríCEO
Công tyCMC
Vị tríCEO
Công tyACB
Vị tríCEO
Công tyACB
Let us be your information advisor
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bạn! Chúng tôi sẽ xử lý và phải hồi trong thời gian sớm nhất!